جستجوی سراسری فعال نیست.
پرش به محتوای اصلی

نوشته‌های بلاگ توسط Admin Master

جمله جالب

ویژگی جمله‌ای که در این پست از «پازل بلاگ» مشاهده می‌کنید، این است که با کلمه‌ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفی،٬‌ کلمه سوم سه حرفی، کلمه چهارم چهار حرفی، و تا بیستمین کلمه که بیست حرفی است ادامه پیدا می‌کند.


I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability, transcendentalizes intercommunications incomprehensibleness.

ترجمه: نمی‌دانم این دکترهای خانوادگی این دست خط‌های گیج‌کننده را از کجا کسب می‌کنند. با این حال سواد پزشکی آنها غیر قابل کشف بودن این دست خط‌ها را جبران کرده و بر غیر قابل کشف بودن آنها (دست خط) برتری می‌جوید.

  • به اشتراک گذاری

بازبینی ها